Gjenbruk i byggebransjen

Onsdag 24. mars var Materialbanken for bygningsvern med på et nettarrangement, arrangert av Spire.

Byggesektoren står for mye av klimagassutslippet. Nærmere en fjerdedel av alt avfall som skapes i Norge kommer fra bygge- og anleggsaktivitet. Så derfor må man begynne å tenke nytt når det gjelder hvordan man bygger og for hvor lenge man bygger.
Men hvordan man tar vare på og bruker de ressursene man allerede har produsert er også viktig.

Hvis du er interessert i å se hele videoen som ble direktesendt kan du trykke her.

Andre innlegg

En kreativ materialbank

En kreativ materialbank

I Tromsø åpnet Materialbanken for kreative prosjekter tidligere i høst. Dette skal være en arena for gratis omsetning og oppbevaring av materialer til kunstnere, enkeltpersoner og mindre aktører som har et prosjekt.

Et senter for materialgjenvinning

Et senter for materialgjenvinning

I det elementbygg-pregede industriområdet Røssevika, er det et bygg som skiller seg betraktelig ut. Lokalene til Materialbanken for bygningsvern kan nesten minne om kulissene til en western-by.