Gjenbruk i byggebransjen

Onsdag 24. mars var Materialbanken for bygningsvern med på et nettarrangement, arrangert av Spire.

Byggesektoren står for mye av klimagassutslippet. Nærmere en fjerdedel av alt avfall som skapes i Norge kommer fra bygge- og anleggsaktivitet. Så derfor må man begynne å tenke nytt når det gjelder hvordan man bygger og for hvor lenge man bygger.
Men hvordan man tar vare på og bruker de ressursene man allerede har produsert er også viktig.

Hvis du er interessert i å se hele videoen som ble direktesendt kan du trykke her.

Andre innlegg

Dette er Materialbanken

Dette er Materialbanken

Sammen med våre ansatte har vi skapt et skattekammer for alle som er interessert i gjenbruk og tradisjonshåndverk gjennom Materialbanken for bygningsvern.