Et senter for materialgjenvinning

Tekst: Joakim Gitlestad | Foto: Margrete Ytterdahl Bjørndal

I det elementbygg-pregede industriområdet Røssevika, er det et bygg som skiller seg betraktelig ut. Lokalene til Materialbanken for bygningsvern kan nesten minne om kulissene til en western-by. Fra denne ombrukssentralen omsettes det ca. 200 tonn ombruksvarer hvert år.

Området som ligger like utenfor Vanse City har sett en økning i trafikken etter at Materialbanken for bygningsvern ble etablert.

– Lørdagsåpent for publikum har nesten gjort dette til et bygningsvernsenter med masse besøkende fra hele Agder, sier sjefen i Materialbanken, Abdiqadir Hassan Abdi. Videre kan han fortelle at det hovedsakelig privatmarked som blir betjent på lørdager, mens proffene gjerne kommer i ukedagene.

Ombruk av materialer

– Hele bygningsmassen her oppe er oppført med gjenbruk- og ombruksmaterialer, samt overskuddsmaterialer fra andre byggeprosjekter, kan prosjektleder Erik Bjørndal opplyse om.

– Vi har brukt betongdragere og lecaplankene fra deler av bussgarasjen som ble revet på Rotteredam (bussgarasjen og verksted til Sørlandsruta og tidligere De Sammensluttede Bilruter, Red.).

Alle dører og vinduer er fra rehabiliteringsprosjekter, hvor de ellers ville ha blitt deponert som avfall. Utvendig terrassegulv av teak er dekkplanker fra norske forsyningsbåter i Nordsjøen. Det innvendige kubbegulvet er kapp fra forskalingsmaterialer som er blitt brukt på betongprosjekter.

Abdi møter du i Materialbanken på lørdager.
Betongdragerene i taket i butikken er fra bussgarasjen som ble revet på en bussgarasje på Farøy i Farsund i 1962.
Kubbegulvet i butikken er kapp fra forskalingsmaterialer.
Det utvendige terrassegulvet av teak er dekkplanker fra norske forsyningsbåter i Nordsjøen.

Gjenbruk er bra for miljøet

Materialbanken for bygningsvern har i praksis vært drevet så lenge Bjørndal Vedlikehold AS har drevet som tømrerfirma.

Prosjektmedarbeider Joakim Gitlestad

– Det er først de siste årene at man har sett en endring i tankesettet rundt gjenbruk av byggevarer, og da spesielt hos nasjonale myndigheter, sier prosjektmedarbeider Joakim Gitlestad.

Man har fått opp øynene for at reduksjon i forbruket vårt kan, og må, innebære gjenbruk i alle sektorer. Her har byggebransjen mye potensiale. Men da må man også se nasjonale insentiver for ombrukssentraler som Materialbanken.

Det er ressurskrevende og skulle håndtere gjenbruksmaterialer helt frem til de blir brukt på et nytt prosjekt. Det er først da vi, som ombrukssentral, får betalt. Det kan gå 1-2 år før produktene omsettes og kapitalen frigjøres. Samtidig ser vi jo at det nytter. I fjor sparte vi miljøet for 50 tonn med CO2-utslipp gjennom omsetting av brukte byggevarer her i Materialbanken for bygningsvern, avslutter Joakim med.

I Materialbanken finner man både dørblader, vinduer, skiferstein, teglstein og diverse bord.
De nyeste tilskuddene i Materialbanken har fått et western-preg over seg. Absolutt verdt turen oppopm!

Andre innlegg

En låve med en ny flow

En låve med en ny flow

«Kalista Låven» finner du på Borhaug i Farsund kommune. Låven er restaurert, og vi har vært med i hele prosessen fra å gjøre en gammel Lista-låve om til en låve med et nytt utseendet og nye bruksområder.

Ny container for materialgjenbruk

Ny container for materialgjenbruk

Bjørndal Vedlikehold håper å kunne gjenbruke enda mer, etter at de i samarbeid med renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal har fått sette opp en innsamlingscontainer på Skjoldnes i Farsund kommune. (Lister, Ruben Duvold, 14.06.2023)