Energirådgivning

Visste du at med enkle tiltak så kan du spare inntil 20 000 kr. i året ved å redusere varmetapet? Vi kommer gjerne på befaring og ser gjennom hvilke tiltak som kan utføres på boligen din

Vi tilbyr energirådgivning!

Har du en bolig og du ønsker å se på hvilke ENØK-tiltak du kan gjøre?
Da har vi kompetansen til å bistå. Vi vil komme på en befaring og sammen med deg gå gjennom boligen for å vurdere ulike tiltak som kan gjøres. Du vil få en rapport med de ulike tiltakene som kan gjennomføres og en oversikt over kostnader og inntjening. Du kan også få inntil 5 000 kroner i støtte fra Enova hvis du bruker oss til energirådgivning.