En kreativ materialbank

Materialbanken for kreative prosjekter er en plass for gratis omsetning og arkivering av materialer til personer eller aktører som brenner inne med et prosjekt som de har lyst til å gjøre. Tilbudet er åpent for alle. Innholdet i materialbanken vil basere seg på donasjoner fra andre institusjoner i Tromsø, i tillegg til privatpersoner.

Foto: Mihály Stefanovicz / Hakapik

Nordens Paris har fått en ny ombrukssentral inspirert av vår egen Materialbank for bygningsvern. I Tromsø åpnet Materialbanken for kreative prosjekter tidligere i høst. Dette skal være en arena for gratis omsetning og oppbevaring av materialer til kunstnere, enkeltpersoner og mindre aktører som har et prosjekt.

– Ambisjonen med Materialbanken for Kreative Prosjekter er å stimulere til mer gjenbruk i de kreative miljøene lokalt i Tromsø. Jeg opplever at veldig mange kunstnere og aktører i Tromsø er opptatt av gjenbruk og ombruk, men mangler lagringskapasitet. Vi ønsker derfor å kunne være både et tilbud til de som ser etter spennende materialer til sine prosjekter, men også et sted hvor det er mulig å levere materialer til gjenbruk istedenfor at det blir kasta, sier en av initiativtakerne bak Materialbanken for kreative prosjekter, Robert Julian Hvistendahl.

Født og oppvokst i Farsund, men nå bosatt i Tromsø, er Hvistendahl kjent for flere lokale utstillinger her på Sørlandet. Det siste bidraget var «Sulekongen» på Agder Kunstsenters utstilling Habitat sommeren 2022 som kunne oppleves på Lista fyr.

«Sulekongen» – Robert Julian Hvistendahl

I Materialbanken for kreative prosjekter finner man blant annet trevirke, steintøy, tekstiler og diverse nips. Alt disse kan hentes ut hvis du har et kreativt prosjekt du ønsker å gjennomføre enten det er definert eller udefinert. Materialbanken ble etablert som et kollektivt prosjekt av tre kunstnere. Nå er det Hvistendahl og Amalie Holthen, som også er utøvende kunster, som er pådriverne her.

Foto: Anna Näumann / Materialbanken for bygningsvern

Foto: Anna Näumann / Materialbanken for bygningsvern

Kunsten og klimaet

Konseptet har hentet inspirasjon fra sirkulær økonomi. Hvistendahl har vært også på studietur til Materialbanken for bygningsvern.

– Kunstverden er ikke frakoblet overforbruket i samfunnet vårt, og vi må derfor ta vårt ansvar for en reduksjon av forbruk med å tilrettelegge for gjenbruk, parallelt med at vi deltar i den kollektive debatten for å løfte frem denne tematikken, sier Hvistendahl.

I Materialbanken kan man, som i vår materialbank, gjøre innskudd og uttak. Denne modellen gjør det lettere for privatpersoner og småaktører å ta gode klimabevisste valg.  

Pågang og veien videre

– Vi samler på historiene som de ulike materialene er heftet med. Disse bli skrevet ned i et digitalt arkiv som er åpent for alle. Å forvalte narrativet til de ulike objektene er med å besjeler dem. Det forteller liksom reisen et ferdig produkt eller en installasjon har hatt. Vi mennesker er jo ofte emosjonelt knyttet til objekter avslutter Hvistendahl med.

Foto: Anna Näumann / Materialbanken for bygningsvern

– Materialbanken for bygningsvern har vært i dialog med flere aktører som ønsker å etablere ombrukssentralen rundt om i landet, kan Erik Bjørndal opplyse om. – Vi ønsker alle velkommen i dette nisje-markedet og ser behovet for flere bygningsvernere som redder gamle byggevarer. Pågangen hos oss er veldig stor og vi kan derfor ikke dekke stort mer enn Lister-regionen.

LES: Et senter for materialgjenvinning – og bli inspirert av oss

SE: Film om Materialbanken for bygningsvern

Har du eller noen du kjenner lyst til å starte opp en materialbank? Da deler vi i Materialbanken for bygningsvern mer enn gjerne med vår erfaring.

Andre innlegg

Et senter for materialgjenvinning

Et senter for materialgjenvinning

I det elementbygg-pregede industriområdet Røssevika, er det et bygg som skiller seg betraktelig ut. Lokalene til Materialbanken for bygningsvern kan nesten minne om kulissene til en western-by.

Vi vil kartlegge tårnsiloer!

Vi vil kartlegge tårnsiloer!

Materialbanken for bygningsvern vil kartelegge tårnsiloer utført i tre i Farsund kommune. Har du, eller vet du om noen som har? Ta kontakt!