Vi vil kartlegge tårnsiloer!

Materialbanken for bygningsvern har planlagt et kartleggingsprosjekt av tårnsiloer i trekonstruksjon i Farsund kommune. Med oss som samarbeidspartner har vi Spind historielag.

Formålet med prosjektet er å kartlegge alle kjente tårnsiloer utført i tre som eksisterer i kommunen og samle disse funnene i en publikasjon sammen med informasjon om siloene og annen lokalhistorie knyttet til disse. Denne publikasjonen skal være fritt tilgjengelig digitalt.

Planlagt oppstart av registrering er sommeren og høsten 2022.

Har du, eller noen du kjenner en tårnsilo i tre, på eiendommen? Da vil vi svært gjerne høre fra deg. Vi ønsker å registrere følgende informasjon: gårds- og bruksnummer, stedsnavn, byggeår, antall driftsår, bilde av bygningen og annen lokalhistorie knyttet til tresiloen.

Du kan melde din interesse ved:

(1) Telefon: 951 40 553

(2) E-post: joakim@bjorndalvedlikehold.no

(3) Kontakte oss på Facebook eller Instagram @materialbankenforbygningsvern

Andre innlegg

En kreativ materialbank

En kreativ materialbank

I Tromsø åpnet Materialbanken for kreative prosjekter tidligere i høst. Dette skal være en arena for gratis omsetning og oppbevaring av materialer til kunstnere, enkeltpersoner og mindre aktører som har et prosjekt.

Et senter for materialgjenvinning

Et senter for materialgjenvinning

I det elementbygg-pregede industriområdet Røssevika, er det et bygg som skiller seg betraktelig ut. Lokalene til Materialbanken for bygningsvern kan nesten minne om kulissene til en western-by.