Velsignede gamle gulvbord

Utdrag fra reportasjen «Velsignede gamle gulvbord»  (Torgeir Holljen Thon, 17.11.21) som kan leses her

Trenger du 100 år gamle dører eller teglsteiner? Da får du sannsynligvis tak i det i Materialbanken for bygningsvern i Farsund. Nå håper håndverksbedriften bak nyvinningen at konseptet kopieres andre steder i landet.

Foto: Tellus kommunikasjon

I Røssevika industriområde i Farsund kommune finnes det en «materialbank for bygningsvern». Banken drives av håndverksfirmaet Bjørndal Vedlikehold, som har jobbet med bygningsvern i mange år. Når bygg rives, enten delvis eller helt, kommer håndverkerne fra Bjørndal inn og ser hva man kan ta vare på.

Alt av gamle materialer, det meste fra hus fra før 1920, får plass i materialbanken for bygningsvern. Her tar de vare på gammelt konstruksjonsvirke, gulvbord, laftevegger, innerdører, vinduer, teglstein, skiferstein og andre bygningsdeler som har en autensitet som gjør dem verdifulle for gjenbruk ved restaurering – spesielt i bevaringsverdige miljøer.

Det hele begynte for 20 år siden, da firmaet hadde en kunde som ville ha takstein, fordi halvparten var dårlige.

– Vi tenkte, det blir for dumt å bare kaste dem? Neste gang er det kanskje det motsatte som skjer, at noen trenger gamle stein. Så vi tok vare på dem, og så har det ballet på seg og plutselig hadde vi et lager med alt mulig, sier Joakim Gitlestad, som jobber som prosjektleder i Bjørndal Vedlikehold.

Selve bygget som huser materialbanken er bygget kun med gjenbruksmaterialer, en vegg ad gangen, etter hvert som materialene kom inn.
Foto: Tellus kommunikasjon

– ARKITEKTER HAR UNIK ROLLE

– Vi håper å få til en synergieffekt, og være et samlingspunkt og kunne tilby mer enn bare produkter, sier Gitlestad. Han forteller at materialbanken nå jobber opp mot fylkeskommunen om å få til en avtale hvor firmaet kan tilby kurs i bygningsvern til tømrerelever på videregående skole.

– Det er helt avgjørende at unge, nye tømrere lærer mer om bygningsvern, og ikke bare lærer å bygge nytt. Vi har hatt mange eldre mennesker med mye erfaring og kunnskap vi har kunnet benytte oss av, men dem blir det jo færre og færre av. Vi føler et ansvar for å ta vare håndverksarven og kulturhistorien.

Les artikkelen i sin helhet her.

Andre innlegg

En kreativ materialbank

En kreativ materialbank

I Tromsø åpnet Materialbanken for kreative prosjekter tidligere i høst. Dette skal være en arena for gratis omsetning og oppbevaring av materialer til kunstnere, enkeltpersoner og mindre aktører som har et prosjekt.

Et senter for materialgjenvinning

Et senter for materialgjenvinning

I det elementbygg-pregede industriområdet Røssevika, er det et bygg som skiller seg betraktelig ut. Lokalene til Materialbanken for bygningsvern kan nesten minne om kulissene til en western-by.