Waages hus blir endelig renovert

Utdrag fra reportasjen «Renoverer Waages hus» (Cecilie Nilsen, 25.01.2024) som kan leses i sin helhet her.

Foto: Cecilie Nilsen

– Viktig bygg for byen

Lista museum har i lengre tid ønsket å restaurere Waages hus, et av museets antikvariske bygg i sentrum av Farsund. Bygget er et av byens eldste.

Waages hus overlevde bybrannen i 1901 og er tidfestet til første halvdel av 1700-tallet. Deter bygd av stokker som antagelig er eldre, og ble høyst sannsynlig flyttet til sin nåværende plassering en gang tidlig på 1800-tallet. Kanskje fra et sted i skjærgården i Spind.

Foto: arkiv

– Vi skal finne en god måte å tilbakeføre huset på. Det skal være et utstillingslokale og en kulturarena. Vi må finne en balanse til det som er historisk, så nært til slik det har sett ut, og et lokale som vil tåle å brukes, sier avdelingsleder og museumsbestyrer ved Lista museum, Vest-Agder-museet IKS, Elise Engesland-Halsne.

– Vi tenker at vi vil ha det som et utstillingslokale for byhistorisk utstilling. Det skal også være muligheter for å møtes her; til kulturarrangement, foredrag og andre ting. Ikke minst ligger det sentralt midt i byen, slik at det blir et åpent museum som ligger i sentrum. Waages hus er et historisk viktig bygg for byen.

Foto: Cecilie Nilsen

For å tilbakeføre huset innvendig studeres rester av tapet og maling på vegger, tak og gulv. Det skal tas mange valg for å hvordan huset skal fremstå etter den antikvariske istandsettingen.

Foto: Cecilie Nilsen

Bjørndal Vedlikehold og Materialbanken vant anbudet om å restaurere Waages hus.

Foto: Cecilie Nilsen

På utsiden er kledningen skiftet ut. Ny kledning er kjerneved som er laget på kopi av den gamle kledningen. Takstein kommer fra museet og fra Materialbanken. Og de originale vinduene restaureres.

Nyrestaurerte vinduer

Foto: Cecilie Nilsen

På verkstedet i Røssevika er Jarl Marius Abrahamsen i full gang med å sette inn nye, men gamle, glass i vinduene som restaureres. Vinduene kittes, sparkles og males på nytt.

Foto: Cecilie Nilsen

Dette var et utdrag. Les artikkelen i sin helhet her.

Andre innlegg

Ny container for materialgjenbruk

Ny container for materialgjenbruk

Bjørndal Vedlikehold håper å kunne gjenbruke enda mer, etter at de i samarbeid med renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal har fått sette opp en innsamlingscontainer på Skjoldnes i Farsund kommune. (Lister, Ruben Duvold, 14.06.2023)

Materialbanken gjenbrukte 300 tonn materialer i fjor

Materialbanken gjenbrukte 300 tonn materialer i fjor

Fra denne sentralen omsettes det nemlig rundt 300 tonn ombruksvarer hvert år. Det betyr at Bjørndal Vedlikehold årlig sparer klimaet for over 50 tonn CO2-utslipp, skriver Lister Nyskaping. (Lister Nyskapning, Kristina Olsson Rogstadkjærnet, 04.05.2023)