Mulighetsstudie for «nye» Backes bu

Vi har fått æren av Stiftelsen Backes bu til å lage en mulighetsstudie av Backes bu i Farsund. Tirsdag 18. april ble det arrangert et informasjonsmøte der forslagene fra oss ble presentert og folk kunne komme med innspill.

Det er en lang historikk i bygget, men vi tror det er viktig å se på bygget med et nytt perspektiv. Vi foreslår å åpne mer opp, slik at man får muligheten til å gjøre det mer brukervennlig arealmessig. I 1. etasje, på bryggenivå, foreslår vi derfor en innendørs kultur- og kystkafé. 2. etasje blir selve kulturhuset. I 3. og 4. etasje tenker vi det blir plass til møterom og annen bruk. Det er et ønske om å ta alle etasjene i bruk.

Veien videre nå er å ta med oss innspillene for å tegne nye tegninger som er mer detaljerte for hver av etasjene.

Du kan lese mer om informasjonsmøtet som ble holdt på Backes bu her.


Andre innlegg

En kreativ materialbank

En kreativ materialbank

I Tromsø åpnet Materialbanken for kreative prosjekter tidligere i høst. Dette skal være en arena for gratis omsetning og oppbevaring av materialer til kunstnere, enkeltpersoner og mindre aktører som har et prosjekt.

Et senter for materialgjenvinning

Et senter for materialgjenvinning

I det elementbygg-pregede industriområdet Røssevika, er det et bygg som skiller seg betraktelig ut. Lokalene til Materialbanken for bygningsvern kan nesten minne om kulissene til en western-by.

Vi vil kartlegge tårnsiloer!

Vi vil kartlegge tårnsiloer!

Materialbanken for bygningsvern vil kartelegge tårnsiloer utført i tre i Farsund kommune. Har du, eller vet du om noen som har? Ta kontakt!