Materialbanken gjenbrukte 300 tonn materialer i fjor

Utdrag fra reportasjen «Materialbanken i Farsund gjenbrukte 300 tonn materialer i fjor» (Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping, 04.05.2023). Kan leses i helhet her.

Fra venstre daglig leder Alexander Christensen i Circular Norway, Liv Birkeland, leder for bærekraftsatsingen til Lister Nyskaping, prosjektleder Joakim Gitlestad i Bjørndal Vedlikehold, Leif. I. Nordhus, leder for digitale tjenester i Circular Norway og Erik Bjørndal, daglig leder i Bjørndal Vedlikehold. (Foto: Lister Nyskaping)

Bjørndal Vedlikehold på Vanse gir gammelt håndverk og materialer en ny storhetstid gjennom sin materialbank. Det sparer miljøet for tonnevis av CO2-utslipp hvert år og gir håndverkere nye muligheter.

Et westernpreget bygg blant stein, parkeringsplasser og grå industribygg. Et lite stykke prærie på Røssavika industriområde utenfor Vanse. Allerede fra utsiden skiller materialbanken til Bjørndal Vedlikehold seg ut, men også på innsiden skjer det ting som vekker stor interesse.

Fra denne sentralen omsettes det nemlig rundt 300 tonn ombruksvarer hvert år. Det betyr at Bjørndal Vedlikehold årlig sparer klimaet for over 50 tonn CO2-utslipp, skriver Lister Nyskaping.

Oppskalering: Sammen med Lister Nyskaping og Circular Norway kjørte Bjørndal Vedlikehold en workshop for å se nærmere på hvordan de kan oppskalere materialbanken for å øke lønnsomheten. Fra venstre: Alexander Christensen, daglig leder Circular Norway, Liv Birkeland, leder for bærekraftsatsingen til Lister Nyskaping, Joakim Gitlestad, prosjektleder i Bjørndal Vedlikehold og Leif. I. Nordhus, leder for digitale tjenester i Circular Norway. (Foto: Lister Nyskaping)

Byggenæringen skal kutte enorme utslipp innen 2030. På verdensbasis står næringen for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. I Norge rundt 15 prosent. De neste årene vil det stilles strengere klimakrav. Byggevarer skal tas vare på, gjenbrukes og gjenvinnes i nye byggeprosjekter.

Her så Bjørndal Vedlikehold tidlig muligheter. De har samlet på materialer av god kvalitet til ombruk i over 25 år, men konseptet «Materialbank» ble ikke formalisert før i 2017. Da med finansiering fra Innovasjon Norge.

Les artikkelen i sin helhet her

Andre innlegg

En kreativ materialbank

En kreativ materialbank

I Tromsø åpnet Materialbanken for kreative prosjekter tidligere i høst. Dette skal være en arena for gratis omsetning og oppbevaring av materialer til kunstnere, enkeltpersoner og mindre aktører som har et prosjekt.

Et senter for materialgjenvinning

Et senter for materialgjenvinning

I det elementbygg-pregede industriområdet Røssevika, er det et bygg som skiller seg betraktelig ut. Lokalene til Materialbanken for bygningsvern kan nesten minne om kulissene til en western-by.