Hele veien til ferdig kafé- og foredragslokale!

Tekst/Foto: Margrete Y. Bjørndal

I 2023 startet vi byggingen av 2. etasje, også kalt toppetasjen på «løa» som er ett av byggene våre i gården. I 2024 står rommet ferdig og brukes til kafé og foredragslokale. Følg hele veien i denne artikkelen!

REELS FRA PROSESSEN

Takstolene

Underveis i prosessen

Legge kubbegulv

Sage kubbegulv

Bygge scenen

KAFÉEN ÅPNER

Oktober 2022:

Slik så løa ut før oppstarten av 2. etasjen.

25. februar 2023:

4. mars:

23. mars:

3. april:

19. april:

21. april:

25. april:

30. april:

15. juni:

5. juli:

27. juli:

2. august:

2. september:

12. september:

25. september:

9. oktober:

23. oktober:

30. oktober:

11. desember:

22. januar:

3. februar:

01. mars:

2. mars:

25. mars:

7. mai:

Fortsettelse følger…

Andre innlegg

En låve med en ny flow

En låve med en ny flow

«Kalista Låven» finner du på Borhaug i Farsund kommune. Låven er restaurert, og vi har vært med i hele prosessen fra å gjøre en gammel Lista-låve om til en låve med et nytt utseendet og nye bruksområder.